Privacy

ZORGgen B.V. verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). ZORGgen B.V. is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Voor alle vragen en opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen via wij@zorggen.nl  of via telefoonnummer: 06-23 53 17 29.

ZORGgen bemiddelt tussen zorgvrager en zzp’ers in de zorg. Van de zorgvrager worden NAW-gegevens, geboortedatum, BSN nummer(indien van toepassing), telefoonnummer en de zorgindicatie gevraagd zodat een passende zzp’er gevonden kan worden en er een factuur opgemaakt kan worden die door de verzekeraars wordt geaccepteerd.
Van zzp’ers worden NAW, telefoonnummer, geboortedatum, BSN, AGB code  en functie gevraagd om een passend aanbod te doen aan de zorgvrager.

Van zzp’ers wordt om de kwaliteit van de zorg te garanderen gevraagd naar het KIWA-keurmerk/certificaat.
De persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde digitale omgeving. Alleen medewerkers van ZORGgen B.V. hebben toegang tot deze persoonsgegevens. De gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel noodzakelijk is.

Eenieder waarvan persoonsgegevens worden verwerkt kan via wij@zorggen.nl  een verzoek doen tot inzage, afschrift, wijziging of vernietiging van de persoonsgegevens die over hem worden verwerkt. ZORGgen B.V. reageert binnen 4 weken schriftelijk gemotiveerd op dit verzoek.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van persoonsgegevens door ZORGgen B.V. dan kun u gebruik maken van onze klachtenregeling, die op de website www.zorggen.nl  staat of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .

ZORGgen gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.